Skip to Main Content

Fan Fund Committee Past Members

YearMembers
2022 Ling Long, Guofang Wei (CH), Guoliang Yu
2021 Ling Long (CH), Guofang Wei, Wei Zhang
2020 Lizhen Ji, Ling Long, Wei Zhang (CH)
2019 Lizhen Ji (CH), Huafei Yan, Wei Zhang
2018 Lizhen Ji, Huafei Yan (CH), Hongkai Zhao
2017 Fang Hua Lin (CH), Huafei Yan, Hongkai Zhao
2016 Dihua Jiang (CH), Fang Hua Lin, Hongkai Zhao
2015 Dihua Jiang (CH), Fang Hua Lin, Jiawang Nie
2014 Dihua Jiang, Jiawang Nie, Paul C. Yang (CH)
2013 Jiawang Nie, Zhihong Xia (CH), Paul C. Yang
2012 Zhihong Xia, Paul C. Yang, Tonghai Yang (CH)
2011 Zhihong Xia, Jinchao Xu (CH), Tonghai Yang
2010 Tsit-Yuen Lam (CH), Jinchao Xu, Tonghai Yang
2009 Weinan E, Tsit-Yuen Lam (CH), Jinchao Xu
2008 Weinan E, Tsit-Yuen Lam
2007 Weinan E, Shouwu Zhang (CH)
2006 Min Chen (CH), Shouwu Zhang
2005 Min Chen, Song Ying Li (CH), Shouwu Zhang
2004 Min Chen, Song Ying Li (CH), Gang Tian
2003 Song Ying Li, Yanyan Li (CH), Gang Tian
2002 Fan Chung, Yanyan Li, Gang Tian
2001 Fan Chung (CH), Yanyan Li, Gang Tian
2000 Fan Chung (CH), Yanyan Li, Gang Tian